Interview med Claus Lærche

Afdelingsleder på Opholdsstedet i Bogense


Du har arbejdet i stillingen som afdelingsleder her på Opholdsstedet i Bogense siden den 1. august 2021. Velkommen!

Interview med Claus Lærche

Hvad lægger du vægt på i dit arbejde her på opholdsstedet?

Jeg lægger særlig vægt på, at jeg som afdelingsleder står ved mine mål og værdier og står fast ved den kurs, vi bestemmer at gå efter for at løse vores opgaver. Jeg skal som leder kunne vise vejen og tro på egne og vores fælles evner.

Det er min erfaring, at for at opnå de resultater, vi ønsker, er det vigtigt at kunne kommunikere organisationens strategi og kerneopgave klart og tydeligt, og det synes jeg, er en af mine styrker.

Der er ingen, der kan nå alt selv, og det er vigtigt, at jeg har tid til at fokusere på mine vigtigste ansvarsområder, så må jeg overlader resten til de andre.

Jeg tror på, at man bliver nødt til at udvise forståelse for de udfordringer pædagogerne står overfor, på den måde skaber vi en bedre personalegruppe, som igen er af afgørende vigtighed for at nå det, vi skal nå med de unge.

Og så er det vigtigt at turde tale om de svære ting – også det, som ligger ”midt på bordet”.
Vi er nødt til at have modet og turde tage de svære samtaler – både med pædagogerne og med de unge.

 

Nævn eksempler på noget, du har lagt særligt mærke til her, siden du startede
De unge her på Opholdsstedet i Bogense oplever struktur, program, aktiviteter og planlægning af hverdagen, weekender og ferie.

Den model og tilgang er jeg stolt af at være en del af, og det har jeg ikke, på samme fokuserede måde, oplevet andre steder i løbet af de 28 år, jeg har arbejdet indenfor det socialpædagogiske område.

Det giver de unge ro, tryghed, struktur og forudsigelighed.

 

Giv eksempler på værdier, som du lægger vægt på, når du skal ansætte en ny pædagog her

Unge, som bor på et opholdssted, har krav på en ny start på livet.
De skal have differentieret og kvalificeret behandlingsarbejde, og vi har, som sted, ansvaret og samfundspligten for at gøre vores bedste og stræbe efter den nødvendige udvikling.
De pædagoger, som arbejder her, skal kunne arbejde fokuseret, dedikeret og målrettet ud fra disse værdier.

Hvilke ønsker har du for 2022?

Jeg vil arbejde på, at 2022 bliver året, hvor vi konsoliderer de mange tiltag, vi er i fuld gang med, men hvor vi også udvider på 1. salen og får sat gang i både aflastningstilbud og familiebehandling.

Tak for en god start og den varme velkomst.
Jeg ser frem til mange gode år i Bogense.

 

Flere artikler fra vores nyhedsbrev

Tæt på naturen

Tæt på naturen I parken er der boldbaner og trampolin til de aktive. Der er bålhytte og bålplads, hvor vi samles til en hyggelig stund og andre stille ”hjørner”. I alt er parken på 21.000m2 med æble – pæreplantage med mere end 200 frugttræer, en kunstig sø opdager man...

Familie- og vennedag

Familie- og vennedag

Familie- og vennedag Lørdag d. 23. april var der inviteret til Familie- og vennedag. Der var sørget for videopræsentation af skituren til Hafjell i Norge. Der var digital quiz på www.kahoot.it og sjove lege i skolens fællessal, og selvfølgelig med gode præmier....

Sommerferie-aflastning på Nordfyn 2022

Sommerferie-aflastning på Nordfyn 2022

Sommerferie-aflastning på Nordfyn 2022   Tilbuddet henvender sig til socialrådgivere og andre, som har kendskab til unge, der er udfordret, og som har brug for gode oplevelser i sommerferien. Det kan være unge, som bor hos deres egen familie, på et opholdssted...