Opholdsstedet i Bogense er et opholdssted, som tager udgangspunkt i et ligeværdigt menneskesyn. Det er de unges hjem og der er altid åbent. Vi bor på toppen af Fyn, 200 m fra kysten, i naturskønne omgivelser.

Vi motiverer, inddrager og udfordrer de unge individuelt og i et fællesskab, således at de bliver i stand til at tage ejerskab og ansvar for eget liv.

Besøg hos Odense Renovation

På skolebænken i ”Neuropædagogik”

I arbejdet med sårbare unge skal vi dagligt agere på de unges reaktionsmønstre og tolke på, f.eks. hvorfor David ikke kommer til de aftaler, han indgår med de voksne

Ledige pladser

Besøg hos Odense Renovation

Årsfest juni 2023

Det er en helt særlig begivenhed. Vi holder meget af mærkedage og værner om dem, da det er en mulighed for at samles og være sammen om et godt program.

Opholdstakst

Besøg hos Odense Renovation

Kulturdage - med stof til eftertanke

De unge på opholdsstedet troede ikke rigtig på det, før han stod der i sin marokkanske blå kjortel. ”Er det Isam B., som kommer??

Nyhedsartikler