Pædagogisk målsætning


 
Vores målsætning er at de unge møder voksne og troværdige mennesker i deres hverdag, som er i stand til at møde dem ligeværdigt og respektfuldt og at de der igennem får en styrket tro på eget værd.

Det er vores mål at de unge støttes og styrkes i indgå i sociale sammenhænge og relationer, da vi alle har brug for at være en del af noget og være noget for nogen.

Det er vores mål, at de unge støttes i at genoptage, færdiggøre deres skolegang, at de afklares og forberedes i forhold til at komme i gang med en uddannelse og beskæftigelse i en eller anden form, således at de har noget at stå op til om morgenen og får en oplevelse af at være en del af en sammenhæng.

Det er vores mål at de unge støttes og styrkes i indgå i sociale sammenhænge og relationer, da vi alle har brug for at være en del af noget og være noget for nogen.