Økonomi


 

Socialtilsyn Syd fører driftsorienteret tilsyn med opholdsstedet efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn. Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Syd.

Alle midler som opholdsstederne modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste borgere, anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte borger ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges Handleplan, jf. SEL §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke, og kan heller ikke, bruges til noget andet formål.

Økonomisk tilsyn

I Socialtilsyn Syd’s tilsynsrapport vedr. bedømmelse af temaet: Økonomi, skriver de i den seneste tilsynsrapport fra juni 2020

“Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder at * tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, *tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris/målgruppe * og der er gennemsigtighed med tilbuddets økonomi.”