Tilknyttet psykolog · Kognitiv terapi


Antagelsen der ligger til grund for kognitiv terapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og evalueringer; hvis man derfor kan identificere destruktive tanke- og handlingsmønstre, kan man ved passende terapi søge at erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive.

Unge, som har brug for et behandlingsorienteret samtaleforløb, har mulighed for at få kognitiv terapeutiske samtaler med psykolog Bo Schønemann. Samtalerne foregår i Bo Schønemanns  praksis i Kolding.

Nogle af medarbejderne har gennemført et undervisningsforløb i kognitiv adfærdsterapi med Bo Schønemann som underviser. Medarbejderne støtter således den enkelte unge  i hverdagen igennem samtaler og samvær.