Ungdomssanktion


 

Opholdsstedet i Bogense er godkendt til at modtage unge, som er idømt en ungdomssanktion, jf. Straffelovens §74a i både fase 2 og 3.

I fase 2 vil den unge bo på selve opholdsstedet og indgå som en del af det program og fællesskab, der er med de andre unge.

Når den unge overgår til fase 3, har vi en række boliger, hvor overgangen til en mere selvstændig tilværelse og udslusning kan foregå.