Målgruppe


Opholdsstedet i Bogense er godkendt til

  • Omsorgssvigt
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Stressbelastning
  • Dømt til strafferetslig foranstaltning
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Seksuelt overgreb
  • Kriminalitet, ikke-personfarlig
  • Selvskadende adfærd


Aldersgruppe: 10-29 år

Beskrivelse af målgruppen

Unge, der på grund af omsorgssvigt har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Herunder unge med tilknytningsforstyrrelser.
Unge, som i deres opvækst har været udsat for handlinger, der har sat dem udviklingsmæssigt i stå eller tilbage
Unge, der er sent udviklede og p.g.a. manglende skolegang og ringe social omgang med andre har ringe selvværd.
Unge, som er i fare for at blive maginaliseret på grund af kontakt til misbrugs- og kriminelle miljøer
Eller sagt på en anden måde;
På Opholdsstedet i Bogense er vi vant til at modtage elever med meget forskellige vanskeligheder. Opholdsstedet i Bogense har et åbent og rummeligt miljø!

At rejse er at møde den Anden. At rejse udvikler dig som person. At rejse er at leve.