Aflastning


Opholdsstedet i Bogense er fra 1.10.2019 godkendt til aflastning i weekender, såvel som i hverdage. Tilbuddet er tiltænkt unge, som har brug for et pusterum fra en problematisk hverdag, indenfor Opholdsstedets målgruppe, se her
Vi har mange års erfaringer med at skabe gode rammer for unge med behov for lidt ekstra omsorg, faste rammer og samtidig lidt ”højt til loftet”. Vi har et aktivt program både i hverdage og weekender, som naturligvis tilpasses den enkeltes behov og interesser.

Aflastningstilbuddet omfatter:

• hverdage, før og efter skole
• weekender – fra fredag til søndag
• aktivt program
• kørsel efter aftale
• for teenagere i alderen 13-18 år

 

I begrundelse for godkendelsen af aflastningstilbuddet skriver Socialtilsyn Syd:
Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet har den til godkendelse af ændringen
fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6, jf. §§ 12-18.
Socialtilsyn Syd har i den forbindelse lagt vægt på, at tilbuddet anses for egnet til anvendelse som aflastningstilbud, sideløbende med ordinære indskrivninger af borgere.

 

Målgruppen er:

 • Unge, der på grund af omsorgssvigt har svært ved at indgå i sociale sammenhænge
 • Unge med tilknytningsforstyrrelser
 • Unge, som i deres opvækst har været udsat for handlinger, der har sat dem udviklingsmæssigt i stå eller tilbage
 • Unge, der er sent udviklede
 • Unge med manglende skolegang
 • Unge som har haft ringe social omgang med andre har ringe selvværd.
 • Unge flygtninge
 • Unge med minoritetsbaggrund
 • Unge, som er i fare for at blive marginaliseret på grund af kontakt til misbrugs- og kriminelle miljøer
 • Unge der er blevet idømt en ungdomssanktion
 • Unge der skal afsone alternativt