Værdigrundlag


 

Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i et ligeværdigt menneskesyn. En bevidsthed om at vi som mennesker er forskellige og har forskellige behov og at det er afgørende at de unge som er en del af vores tilbud bliver set, respekteret og mødt i forhold til deres individuelle behov.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at vi understøtter, inddrager og udfordrer den unge individuelt og i et fællesskab, således at den unge bliver i stand til at tage ejerskab og ansvar for eget liv.

Igennem et aktivt program, fælles oplevelser og rejser, hvor vi udfordrer os selv og hinanden, søger vi at gøre de unge klar til at møde verden med oprejst pande i forhold til uddannelse, beskæftigelse, bopæl og sociale fællesskaber og i samfundslivet generelt.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at vi understøtter, inddrager og udfordrer den unge individuelt og i et fællesskab, således at den unge bliver i stand til at tage ejerskab og ansvar for eget liv.