Spørgsmål og Svar

 

Hvordan er opholdsstedet organiseret rent juridisk?
Opholdsstedet i Bogense er en selvstændig juridisk og økonomisk uafhængig enhed, som er organiseret som en selvejende fond.

Bente Hansen er leder af opholdsstedet.

Hvilke pædagogiske netværk tilhører opholdsstedet?

Netværket Tvind

Tvind-netværket er et uforpligtende kulturelt og pædagogisk fællesskab. Det er hverken en forening eller en organisation, men et løbende samarbejde omkring pædagogisk udvikling, uddannelse og kulturelle aktiviteter.

Der afholdes forskellige arrangementer i løbet af året som f.eks. teaterstævner, vinterkoncert og sportsstævner. Desuden afholdes der kurser, konferencer og supervision. Pædagogiske og kulturelle ideer deles og udvikles mellem de forskellige parter i netværket.

LOS – de private sociale tilbud

Opholdsstedet i Bogense er medlem af LOS, Landsorganisationen for Sociale Tilbud. Opholdsstedet deltager i landsmøder, konferencer og kurser som arrangeres i LOS regi.

 

 

Hvad er Opholdsstedet i Bogenses historie?

Opholdsstedet i Bogense har i årenes løb haft mange former og farver. 

I 1978 startede Bogense Efterskole, derefter åbnede en højskole og en husholdningsskole. Disse tre skoler har siden ophørt med deres aktiviteter. De omtalte skoler blev startet og drevet af mennesker fra Tvinds lærergruppe.

Det som i folkemunde ofte blot kaldes “Tvind” henfører som regel til mennesker, som kalder deres fællesskab “Lærergruppen”. De har stået i spidsen for uddannelse af massevis af unge mennesker i Danmark og er især kendt for at drive højskoler, efterskoler og de seneste 15  – 20 år opholdssteder og specialskoler for børn og unge.

Lærergruppen består af mennesker, der hver især personligt har taget stilling til at ville leve deres liv i en kollektiv samlivsform, i en kortere eller længere periode. Lærergruppen er således et organiseret fællesskab, men ikke en organisation i juridisk forstand.

I 2000 og 2004 blev de nuværende institutioner oprettet af de respektive fonde og deres bestyrelser.

Medarbejdere på Opholdsstedet i Bogense, som er tilknyttet Lærergruppen, har de samme ansættelsesvilkår som øvrige medarbejdere.

Hvem ejer bygningerne?
Bygningerne lejes af den erhvervsdrivende fond Fælleseje og lejekontrakterne er godkendt af Socialtilsyn Syd.
Hvordan fastsættes opholdsprisen?
Opholdsstedet i Bogense får hvert år godkendt det kommende års budget hos Socialtilsyn Syd og dette budget ligger til grund for beregningen af prisen for en anbringelse.

For hver elev, som er indskrevet, bliver der udarbejdet en kontrakt mellem den anbringende kommune og institutionen. Det er lederen i samråd med de ansatte medarbejdere på hver institution, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes indenfor de budgetterede rammer.

Ledelsen står til ansvar overfor bestyrelsen og de godkendende myndigheder i forhold til, at budgetterne overholdes og opgaverne løses på en forsvarlig pædagogisk og økonomisk hensigtsmæssig måde. Regnskaberne revideres af en registreret revisor og sendes til tilsynet.

Bruger opholdsstedet praktikanter?
Opholdsstedet modtager praktikanter fra lærer-, pædagog- og socialrådgiverseminarier, de senere år hovedsagelig fra University College Lillebælt i Odense og Den Rejsende Højskole på Sydsjælland i Faxe.

De studerende bidrager med blandt andet undervisningshjælp, som medaktører i teater, kunstaktiviteter og sportsaktiviteter og som aktive i fritidsaktiviteter m.m. til stor gavn for det pædagogiske arbejde. Praktikanterne lønnes efter sædvanlige tariffer, gældende for praktikanter ved uddannelsesinstitutioner.