De voksne


 

Vores medarbejdere udgør en blandet faggruppe af mennesker, dvs. uddannede pædagoger, lærere og håndværkere, som alle har det fællestræk, at vi er optaget af det program, som Opholdsstedet i Bogense tilbyder. Der er også andre faggrupper repræsenteret i personalegruppen, eksempelvis socialrådgiver, økonoma og servicemedarbejdere.

Der er omkring 15 medarbejdere, nogle på fuld tid, andre på deltid eller timeløn. Medarbejdere ansættes i forhold til deres kvalifikationer og faglighed, da målet er, at alle voksne er med til at danne rammen om et trygt og godt hjem for unge, som på mange forskellige måder, er kommet svært fra start. Medarbejderne deltager løbende i supervision, kurser og efteruddannelse.

 

Nogle af de spørgsmål vi er optaget af, er:

  • At lære mere om verden gennem studier, diskussioner og rejser.
  • At være dygtige til vores håndværk.
  • At være i fysisk god form og have et godt helbred – og gør en indsats for at blive ved med at være det.
  • At være optaget af tidens store spørgsmål.
  • At sætte en ære i at overvinde vanskeligheder ved hjælp af god kommunikation, søgen efter indsigt, sund fornuft og godt humør.
  • At holde af at leve livet
  • At ikke gå af vejen for at afprøve så mange udfordringer som muligt.
  • At værne om at  god moral er en dyd – og ikke kun et gammeldags begreb.

 

At leve livet sammen

Medarbejderne tilbringer en stor del af deres tilværelse sammen med de unge. Ved at gennemføre programmet sammen, oplever mange af de unge, et både opdragende, udbytterigt og varmt forhold til nogle voksne, der vil noget med livet – og som gerne vil lære det fra sig, som de kan.
.

 

Vi sætter en ære i at overvinde vanskeligheder ved hjælp af god kommunikation, søgen efter indsigt, sund fornuft og godt humør.