Opholdstakst


 

2024

Månedstaksten for døgnophold på opholdsstedet §43 er 86.141 kr.

Månedstaksten for døgnophold efter §107  er 53.594 kr.

Døgntaksten for aflastning er 2.832 kr.

Opholdstaksten dækker opholdsstedets aktiviteter samt lommepenge og og tøjpenge efter vejledende sats.
Opholdstaksten dækker ikke udgifter til medicin ved kroniske eller længerevarende sygdom, speciallæger, tandlæger, briller eller ekstern psykologisk behandling.

Der er ikke yderligere omkostninger i forhold til den enkelte barn / unge udover eventuel skoletilbud.

BEMÆRK!
Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

At rejse er at leve. At rejse er at opdage sig selv. At rejse er at udfordre sig selv.

At rejse er at møde den Anden. At rejse udvikler dig som person. At rejse er at leve.