Alternativ afsoning


Ligeledes er vi godkendt til og har gode erfaringer med unge, som skal afsone en dom jf. Straffelovens §78 ”alternativ afsoning”.