Metodebeskrivelse


 

På Opholdsstedet Bogense har vi en dialektisk tilgang til vores pædagogiske arbejdede. Det vil sige at vi har taget det bedste fra de forskellige teoretiske tilgange såsom involveringspædagogikken og miljøterapien.

 

Individuelle behandlingsindsatser

Vi forbeholder os retten til at behandle de unge forskelligt, da de alle har individuelle problematikker.

Det er en meget bred målgruppe af unge, som vi har indskrevet på opholdsstedet. Vi har bl.a. derfor valgt at have en fleksibel metodisk tilgang der er individuelt tilpasset den enkelte unge, da de trods mange fællestræk har deres helt egen historie og baggrund og reaktionsmønstre.

Vi tror på, at hvis vi skal skabe udvikling, skal vi finde den enkeltes motivation og der igennem udfordre, inspirere og give dem mod til selv at tage ansvar.

 

Grobund for udvikling

Personalet er gennemgående, hvilket giver mulighed for at skabe stabilitet, danne relationer, være rollemodeller og identifikationsmodeller for de unge i hverdagen. Alt sammen noget der skaber grobund for udvikling.

Vi er ressourceorienteret og gør meget ud af i fællesskab med de unge at finde frem til deres ressourcer og kompetencer, således at de igennem deres interesser, særlige egenskaber og håndelag motiveres, oplever små succeser i hverdagen og får ejerskab af egen tilværelse.

Vi arbejder oplevelsesorienteret fordi vi tror på, at de unge igennem fælles aktiviteter, rejser, godgørende arbejde vokser mentalt og følelsesmæssigt, så de bliver i bedre i stand til at håndtere de udfordringer de møder i deres tilværelse.

Vi gør meget ud af samarbejdet med familien og de unges netværk, da deres relationer ofte er skrøbelige og har haft svære vilkår inden anbringelsen.

 

Metoden i praksis

De unge får hver især tilknyttet en eller to kontaktpædagoger som har et overordnet ansvar for at følge op i forhold til den unge. Dette gøres dels via ungesamtaler men også igennem fælles aktiviteter, rejser, ture sammen en til en, hvor der er basis for at få skabt en god relation. Oplever vi eller den unge, at kemien imellem den unge og medarbejderen ikke er optimal for at skabe tillid, tryghed og udvikling, får den unge tilknyttet en ny kontaktpædagog.

Vi gør meget ud af at være overens med den unge, forstået på den måde, at den unge og medarbejderen sammen laver et aktivt og forudsigeligt ugeprogram, hvor de unges motivation styrkes og hvor de kan gøre brug af deres styrkesider. Eksempelvis hvis den unge er glad for at arbejde med hænderne eller er særligt glad for fisketure, så bliver der aftalt aktiviteter, hvor det er muligt. Hvis den unge har særligt brug for at blive motiveret for eksempelvis deres skolegang kan der aftales et særligt program sammen med den unge, hvis og når de har gennemført en skoleuge uden de helt store forhindringer.

Vi er fleksible og er altid parat til at tage det aftalte program op til ny overvejelse, hvis vi oplever at det ikke fungerer for den unge eller de ikke selv arbejder med i forhold til at få det til at lykkedes.

 

Vi tror på, at hvis vi skal skabe udvikling, skal vi finde den enkeltes motivation og der igennem udfordre, inspirere og give dem mod til selv at tage ansvar.

Fokus på

  • Ressourcer
  • Oplevelser
  • Samarbejde
At rejse er at leve. At rejse er at opdage sig selv. At rejse er at udfordre sig selv.