Visitation


 

Nye elever visiteres gennem leder Bente Hansen eller socialrådgiver Hanne Fuglsbjerg.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan, således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende elev og forældre inden endelig anbringelse.

Skoletilbud visiteres gennem CLT – Center for Læring og Trivsel –  i Nordfyns Kommune, i samarbejde med Opholdsstedet i Bogense.

 

Kontaktoplysninger

Leder Bente Hansen – tlf. 21 49 57 04
info@opholdsstedet-bogense.dk

At rejse er at møde den Anden. At rejse udvikler dig som person. At rejse er at leve.