Bestyrelsen


 

Opholdsstedet i Bogense er et socialpædagogisk opholdssted, oprettet som en fond.

Bestyrelsen er professionel og består af fem personer, som alle har hver deres ekspertiseområder, som økonomi, pædagogik, ledelse etc. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Der afholdes årligt 3 – 4 bestyrelsesmøder. Det er ledelsen på Opholdsstedet i Bogense, der forbereder dagsorden i samarbejde med formanden og sender indkaldelse ud til bestyrelsen senest 14 dage før et møde.

Ledelsen på Opholdsstedet i Bogense, Bente Hansen, deltager i bestyrelsesmøderne.

 

Bestyrelsen består af:

Jytte Fruelund, formand
Hanne Vesterborg, næstformand
Helle Nielsen, sekretær
Ole Kleiner, bestyrelsesmedlem
Bent Laursen, bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsen kan kontaktes ved at sende en mail til formanden på

jf@opholdsstedet-bogense.dk