Skoletilbud


 

Skoletilbud visiteres gennem CLT – Center for Læring og Trivsel –  i Nordfyns Kommune, i samarbejde med Opholdsstedet i Bogense.

Tæt samarbejde

Vi har erfaret at et tæt samarbejde mellem opholdsstedet og det skoletilbud, som den unge visiteres til, er af stor nødvendighed, da mange af vores unge har haft et stort fravær i løbet af deres tidligere skolegang og  har derfor brug for noget ganske særligt for at komme i gang igen.

 

 

 

Det er af afgørende betydning for os, at de unge på opholdsstedet får et godt skoleforløb, mens de er hos os.