Ledige pladser


Pr. 1. maj 2024 har vi ledige pladser indenfor følgende tilbud:

  • Døgnophold §43
  • Døgnophold §107, (1 plads ledig ud af 6)
  • Aflastning i weekender og hverdage
  • §74a Ungdomssanktion og §78 Alternativ afsoning
  • Støtte i egen bolig §85
  • og Efterværn §76

Opholdsstedet i Bogense er fysisk set opdelt i tre afdelinger, så alle får de bedste betingelser:

  • 1.salen for de yngste
  • stueetagen for de store teenagere
  • Mindre udslusningshuse for de ældste

 

Visitation

Nye elever visiteres gennem leder Bente Hansen.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt handleplan jvf. §140,  således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende elev og forældre inden endelig anbringelse.

Visitation til aflastning – efter aftale med leder Bente Hansen

Skoletilbud visiteres gennem CLT i Nordfyns Kommune.

 

Kontakt os

Leder Bente Hansen
tlf. 21 49 57 04
info@opholdsstedet-bogense.dk