Pædagogik


 

Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt handleplanens opstillede mål, herunder udviklingsplanens fokusområder. Udviklingsplanens fokusområder evalueres i statusrapporten, som udarbejdes i forbindelse, at der er statusmøde hver 6. måned. Her er der ligeledes ungesamtale mellem sagsbehandler og den unge. Inden statusmødet læses rapporten igennem med den unge, som har mulighed for at komme med sine kommentarer.

 

Relationspædagogik

På Opholdsstedet vægter vi relationsdannelse meget højt. Vi mener, at relationen er den bærende grundsten, som skal lægges, inden vi for alvor kan begynde at arbejde med den unge. Igennem relationen opnår den unge indsigt i sin egen person og hvordan man kan påvirkes i enten den ene eller anden retning. De voksne på Opholdsstedet er gode til at danne relationer, både ved hjælp af aktiviteter, fælles tredje og med deres troværdige professionelle personlighed.

 

Kontaktpædagoger

Den unge bliver tilknyttet to kontaktpædagoger, som i fællesskab varetager den unges interesser og udvikling bedst muligt. De er tovholdere i forhold til samarbejdet med den unge, omkring de tiltag, som skal skabe udvikling hos den unge. De tager sig af den unges kalender og aktiviteter, sætter mål og delmål for udviklingsplanerne, alt sammen i samarbejde med den unge og i overensstemmelse og i tråd med den handleplan, som den unge har med sig, fra anbringende kommune. De har også den ugentlige kontakt til den unges familie, deltager i møder, skole-/hjemsamtaler og koordinerer i forhold til hjemmeweekender.

De unge tilbydes også samtaler med vores tilknyttede psykiater. Vi har også mulighed for at tilbyde narrativ, individuel terapi til de unge og familieterapi for hele familien, hos vores egen familieterapeut. Personalet modtager løbende supervision og er på relevante kurser.

 

Spaghetti tårn

 

Igennem relationen opnår den unge indsigt i sin egen person og hvordan man kan påvirkes i enten den ene eller anden retning.

Eksempel på kursus, som medarbejdere har deltaget i:
Temadag om selvskade med Bo Møhl