Udviklingsplaner og evaluering


 

Når en ung skal flytte ind på Opholdsstedet i Bogense afholder vi et møde, hvor den unges handleplan gennemgås, således at den unge er bekendt med de ting , der skal arbejdes med under anbringelsen. Efter tre mdr. afholdes endnu et møde, hvor der udfærdiges en lille status over forløbet i den første tid. Herefter vil der mellem den unge og kontaktpædagogen blive udarbejdet en udviklingsplan.

I udviklingsplanen vælger vi at fokusere på tre fokusområder af gangen med udgangspunkt i områderne; Sundhed, skoleforhold og læring, fritidsforhold, udvikling og adfærd samt familie. Der afholdes løbende ungesamtaler, hvor fokuspunkterne, målsætninger og metoden evalueres af den unge og kontaktpædagogen i et månedsskema.

Det er hensigten, at der hver 3. måned udarbejdes en ny udviklingsplan, med nye punkter der skal arbejdes på. Selvfølgelig alt efter hvor godt den unge samarbejder omkring at opnå sine mål og hvor svære de er at opnå for den unge.

At rejse er at leve. At rejse er at opdage sig selv. At rejse er at udfordre sig selv.
At rejse er at møde den Anden. At rejse udvikler dig som person. At rejse er at leve.

Hver 3. måned udarbejdes en ny udviklingsplan, med nye punkter der skal arbejdes på.

Fokuspunkter

  1. Sundhed
  2. Skoleforhold og læring
  3. Fritid
  4. Udvikling og adfærd
  5. Familie