Efterværn §76


I forlængelse af anbringelser kan Opholdsstedet i Bogense tilbyde efterværn jf. SL §76.

Efterværn kan tilbydes som støtte i egen bolig på Fyn eller nærmeste omegn.

Dette tilbud tilbydes oftest til unge, som har været indskrevet på opholdsstedet og som skal videre ud i egen bolig, og hvor den unge har brug for en støtteforanstaltning af kortere eller længere varighed, for at sikre den positive udvikling.