Ekstern psykiater


 

De unge skal lære at tackle deres følelsesmæssige udsving og psykiske vanskeligheder i hverdagen. Disse strategier skal trænes  fortløbende, og medarbejderne støtter de unge dagen i gennem. Medarbejderne har løbende faglige drøftelser af, hvordan vi optimerer vores indsats i forhold til enkelte unge. Dette er en af årsagerne til, at vi har valgt at få tilknyttet ekstern psykiater og misbrugsbehandler Chris Young.

Hvis det vurderes, at en ung vil kunne få gavn af konsultationer ved Chris Young, indgås der aftale med den unge, dennes forældre eller værge samt den anbringende kommune, inden foranstaltningen sættes i værk.

Chris Young har mere end 20 års erfaring med behandling af unge, herunder også unge med et forbrug af euforiserende stoffer. Chris Young arbejder ud fra devisen om, at et forbrug af euforiserende stoffer altid er et symptom på bagvedliggende årsager. Man skal derfor ikke se forbruget af stoffer som det egentlige problem, men som et udtryk for, at den pågældende unge har en ubearbejdet problematik, som skal klarlægges og dernæst behandles.

Chris Young kan medvirke til at finde den unges egentlige problem. Ved hjælp af samtaler og behandling tilrettelægger Chris Young, i tæt samarbejde med opholdsstedet, denne ekstraordinære socialpædagogiske indsats på hensigtsmæssig vis.

Dette sker på behandlingskonferencer, hvor den enkelte unges situation bliver gennemgået – både ud fra et lægeligt udgangspunkt og ud fra et socialpædagogisk udgangspunkt. Den brede behandlingstilgang danner grund for en helhedsorienteret indsats til stor gavn for den unges positive udvikling.

 

 

De unge skal lære at tackle deres følelsesmæssige udsving og psykiske vanskeligheder i hverdagen. Disse strategier skal trænes  fortløbende, og medarbejderne støtter de unge dagen i gennem.