Tanker omkring kvalitet i anbringelsen


I medlemsbladet LOS (Landsorganisationen for sociale tilbud), kan man i marts udgaven 2019, læse en artikel der hedder ”Kvalitet i en anbringelse”. Her kan man læse om hvordan Lundekollektivet og LOS i fællesskab, har udarbejdet et projekt, der forsøger at afdække, hvad der giver kvalitet i en anbringelse, set ud fra tidligere beboeres perspektiver.

Noget af det, de bl.a. påpeger er, at en god anbringelse ikke kan måles og vejes og at der er mange faktorer der spiller ind. I værste fald kan man i forsøget herpå risikere at de ”bløde værdier” ikke bliver indregnet, hvilket erfaringen i projektet viser at være særdeles vigtige.

Nævnte artikel har fået mig til at reflektere over, hvad vi her i Bogense vurderer, er kvalitet i anbringelsen. Noget af det vi vægter højt, er fx de nære men samtidig professionelle relationer. De unge, som bor her, kan mærke, at vi vil dem og at vi er der for dem – også når det bliver svært. For det gør det nogle gange. Det er samtidig også, når man har overkommet de svære perioder, at man kan se tilbage og opleve, at man har lært noget. I Bogense er vi med hele vejen, og vi giver ikke op, uanset hvor håbløst det kan se ud.

Ansvarliggørelse er også et af kerneelementerne i vores pædagogik. De unge skal lære at tage ansvar for deres eget liv, for på et tidspunkt vil de skulle stå på egne ben og vi vil ikke længere kunne være der som en støtte. Det er selvfølgelig en proces, som også hænger sammen med alder og funktionsniveau. Her arbejder vi ud fra nærmeste udviklingszone og støtter de unge i gradvis medansvarlighed.

Inddragelsen af familie og netværk samt det gode samarbejde er ligeledes en af vores kæpheste. Vi ved, at vi aldrig kan erstatte de unges familie, men vi gør alt, hvad vi kan for at skabe det gode samarbejde og gennemsigtighed omkring det vi laver, for at familien kan mærke, at de er inddraget og de unge får de gode stunder med deres familie. Det gør vi bl.a. i den løbende åbne dialog i hverdagen samt i form af vores halvårlige familiedage.

En af vores tidligere elever Nicole, hvis historie kan læses i Nyhedsbrevet feb/marts 2020, har ligeledes sat ord på, hvad der for hende har gjort en forskel og været medvirkende til kvalitet i hendes anbringelsesforløb. Her fremhæver hun bl.a. de gode relationer til de voksne på opholdsstedet. At lærerne i skolen mødte hende der hvor hun var og var kreative i undervisningssammenhænge. At der var nogen der troede på, at hun kunne blive til noget, og holdt hende fast i selv at tage et medansvar.

Så hvordan definerer vi i Bogense, den gode kvalitet i anbringelsen? Overordnet set må vi tilslutte os mange af de hovedpointer artiklen i LOS fagbladet peger på. De bløde værdier må ikke glemmes!

Af Camilla Petersen, socialrådgiver

Flere artikler fra vores nyhedsbrev

Vinterkoncert 2021 Edition

Vinterkoncert 2021 Edition

Vinterkoncert 2021 Edition Vinterkoncerten 2021 får, som rigtig meget andet i disse tider, et ganske andet udtryk, end vi er vant til. Sammen med skoler og opholdssteder landet over har vi på Opholdsstedet i Bogense og Bogense Heldagsskole inviteret vores elever,...

Juleafslutning 2020

Juleafslutning 2020

Juleafslutning 2020 Mandag d. 21. december var der gjort klar til en lille juleafslutning med masser af aktiviteter og lækker julemad. Programmet startede kl. 15.00, hvor der blev serveret æbleskiver. Kort efter blev der tid til at vise kortfilm, om året der gik. Alle...

Whiteboard-animation – hvorfor?

Whiteboard-animation – hvorfor?

Whiteboard-animation – hvorfor? Idéen bag Whiteboard På Opholdsstedet i Bogense arbejder vi hele tiden med at udvikle på, hvordan vi kan formidle budskabet om vores tilbud og aktiviteter. På hjemmesiden og på Facebook udtrykker vi os digitalt mest i tekst, fotos og...