Pædagogisk dag på Opholdsstedet i Bogense

D. 5. oktober 2018. afholdte vi pædagogisk dag for alle medarbejdere på opholdsstedet.
På pædagogiske dage arbejder vi som personalegruppe med aktuelle temaer, der er relevante i vores daglige arbejde, da det er afgørende for os, at der sker en fælles opkvalificering af gruppen.
Denne dag brugte vi tid på Det Sociale Tilsyns kvalitetsmodel og den sidst aktuelle tilsynsrapport fra opholdsstedet. Det er vigtigt, at alle medarbejdere er bekendte med, hvilke kvalitetskrav der stilles til vores daglige arbejde med de unge, som er anbragt på opholdsstedet.
Det blev meget tydeligt igennem dagens drøftelser, at medarbejderne fik fornemmelse af, at der er sammenhæng mellem det aktivitetsprogram, vi arbejder med i de unges hverdag, de udviklingsplaner vi laver for og med den enkelte unge og den kvalitetsmodel, som det sociale tilsyn arbejder ud fra.
Efter en god frokost havde vi en foredragsholder udefra, nemlig Stine Dahlstrøm, som er uddannet pædagog, narrativ psykoterapeut og supervisor.
Emnet her var; ”Den professionelle relations-dannelse”.
Foredraget tog udgangspunkt i, hvordan vi som professionelle ser på os selv og vores rolle som relations-skabende. Samt nødvendigheden af at vi bevarer nysgerrigheden i dialogen med de unge og interesserer os for at finde ud af/forstå, hvad der ligger bag de unges adfærd.
Dejligt var det, at mange medarbejdere kom med mange gode praksiseksempler fra vores hverdag i forhold til emnet, hvilket gjorde det vedkommende og aktuelt for os alle.

Vores unge har mange gode ressourcer, men skal have hjælp til at genfinde deres egenskaber og faglige kundskaber, da de ofte har en meget lille tro på deres egne evner.

Flere artikler fra vores nyhedsbrev

Om højdepunkternes betydning på Opholdsstedet i Bogense

Om højdepunkternes betydning på Opholdsstedet i Bogense OL på Tvind - Vinterkoncerten - Sommerteater - Efterårskoncert   I disse dage, hvor vi følger myndighedernes henstillinger om at blive hjemme, kan vi vist alle mærke, hvor meget det egentlig betyder at være...

Videoer

Videoer Studietur til Bahrain 2019     Vinterkoncert i Holstebro 2020 Leder Bente Hansenbente@opholdsstedet-bogense.dkCVR-nummer 27829317 Facebook Opholdsstedet i BogenseStegøvej 25400...

Corona beredskab

Corona Beredskab I disse dage er det en af hovedopgaverne at sikre, at alle de unge, som bor på opholdsstedet, bliver bedst beskyttet mod smitte med corona-virus, samt at vi alle tager de nødvendige forholdsregler for at forbygge spredning af evt. smitte. Vi snakker...