Besøg hos Danmarks Forsorgsmuseum


Torsdag d. 2. april var der ekskursion til Svendborg. Ved ankomsten fandt gruppen et hyggeligt sted ved marinaen, hvor de fik indtaget deres medbragte madpakker. Efter lidt godt at spise gik opgaven ud på at udfylde det medbragte spørgeskema omhandlende byen.

Danmarks forsorgs museum

Vores tur blev krydret med en rundtur ved havnen, hvor vi også nød det herlige vejr. Næste punkt på programmet var et besøg på Danmarks forsorgs museum, som blev vurderet nyttig, da den kunne give indblik i en dyster dansk fortid for ikke så længe siden. Museet formidler historier om og med de mange mennesker, som levede på samfundets skyggeside. De fattige, de syge, de hjemløse, de utilpassede og de forældreløse. Vores unge fik her en øjenåbner – et indblik i hvordan man historisk har behandlet disse udsatte grupper. En af vores unge blev nærmest chokeret, følelsesladet, eftertænksom og mente absolut ikke, at det var værdigt at disse mennesker blev behandlet på den måde.

Rettighederne forsvinder

Når man kom til Fattiggården, blev man ’indlagt’. Således mistede man sine borgerlige rettigheder: Stemmeret, ejendomsret, værgeretten over ens børn samt retten til at gifte sig. Det blev vurderet, om man var ’værdig eller uværdig trængende’. De værdige skulle bo i Forsørgelsesanstalten, hvor man f.eks. fik lov at sove i senge med madrasser. Omvendt skulle de uværdige bo i Arbejdsanstalten. Her var der tremmer for vinduerne, pigtråd på murene, og man blev opdelt i kvinder og mænd. Begge steder var der arbejdstvang.

Den nationale forsorgshistorie

Helt frem til 1961 fungerede Fattiggården som en anstalt, hvor arme sjæle mistede deres frihed. Men vilkårene blev gradvist forbedret de seneste år, inden stedet endelig blev lukket i 1974 – som en ’skamplet på byen’.
Samme år overtog Svendborg Museum bygningerne fra kommunen, som havde planer om at rive stedet ned. Museet har siden haft fokus på at bevare og sikre stedet samt de genstande og skæbnehistorier, som knytter sig til Fattiggården.
Fra slutningen af 1990’erne har museet indsamlet og forsket nationalt, hvorfor Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg også formidler den nationale forsorgshistorie – fra vugge til grav.

Det udbytte, der kommer ud af sådanne ekskursioner, er, at de unge lærer at perspektivere og reflektere over, hvor godt vi har det i dag. Dette er ligeledes en del af deres dannelse.

Flere artikler fra vores nyhedsbrev

Bogense Heldagsskole – med et særligt fokus på ordblindhed

Bogense Heldagsskole – med et særligt fokus på ordblindhed

Bogense Heldagsskole - med et særligt fokus på ordblindhed Interview med Mikkel Hansen, ansat som afdelingsleder på skolen siden 1. marts 2022. Stillingen her som afdelingsleder Du har arbejdet på Opholdsstedet i Bogense som pædagog siden 2016, og for 3 år siden...

Sommerteater i Juelsminde

Sommerteater i Juelsminde

Sommerteater i Juelsminde Torsdag d. 9 juni havde vi fornøjelsen af at være med til Sommerteater 2022, som blev afholdt i Juelsminde. Traditionen tro havde vi, også denne gang, noget i ærmet, som vi kunne fremtrylle og underholde med på scenen. Efter en møjsomlig...

Årets koncert i Holstebro

Årets koncert i Holstebro

"Vinterkoncert i maj" - 2022 Søndag d. 22. maj var vi til ”Vinterkoncert i maj” i Musikteateret i Holstebro – en fantastisk oplevelse. Den 22. maj i år blev der afholdt en forsinket vinterkoncert. I den forbindelse stillede vi nogle af vores gæster spørgsmålet: "Hvad...