Om at være med til at forme sin egen arbejdsplads


På Opholdsstedet i Bogense mener vi, at det er vigtigt, at den enkelte medarbejder får mulighed for efteruddannelse, faglige kurser om pædagogiske retninger, om ny lovgivning på børne-unge-området eller mere praktiske kurser som medicinhåndtering eller kurser om film og fotos.

For at kunne give de unge det bedste af os selv, skal der hele tiden ske en udvikling, vi skal blive dygtigere, og vi skal være bevidste om det.
Ydermere har der over et halvt års tid været afholdt fælleskurser for hele personalegruppen, ud fra forståelsen af, hvor vigtigt det er, at vi som personalegruppe har stedets værdier som vores fælles pejlemærker.
Kurset startede med en gennemgang af forskellige pædagogiske retninger og forskellige slags menneskesyn. Medarbejderne fik bl.a. som opgave at definere, hvilke værdier vi hver især opfatter som de vigtigste at besidde som pædagog. Kurset mundede ud i, at ledelsen og personalegruppen sammen har defineret, hvilke værdier man som ung anbragt skal møde hos de voksne. Det har været et spændende og lærerigt forløb.

Afdelingsleder Claus Lærche tilføjer:

”Det er af stor vigtighed på et opholdssted som her, at alle er bevidste om de værdier, vi arbejder ud fra. Det er også vigtigt, at man er villig til at arbejde med sig selv for at blive dygtigere og endnu mere kompetent til det kvalificerede behandlingsarbejde, vi skal levere.”
De kommende måneder vil nogle af medarbejderne deltage i disse kurser:

”Grundkursus i Neuropædagogik
Har du brug for at blive klædt bedre på til at arbejde med unge, der har kognitive vanskeligheder?
Når du lærer at forstå hjernen og dens opbygning, så forstår du også, hvorfor og hvordan forskellige situationer kan opstå. Det neurofaglige perspektiv vil gi’ dig en fantastisk værktøjskasse med redskaber, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

– lære de neuropædagogiske grundprincipper at kende
– blive introduceret for hjernens anatomi, fysiologi, sanseapparatet og de kognitive processer
– forstå sammenhængen mellem adfærd og kognitivt funktionsniveau.

Få redskaber, der kan gøre det nemmere at forstå og støtte de unge, så du kan lægge en strategi, der hjælper dem bedst muligt. Og du kommer til at arbejde med cases fra din professionelle hverdag undervejs, så du efter kurset ved præcis, hvordan du bruger din nye viden i praksis.”

https://www.hjernepraxis.dk/5-dages-kurset/

Unge med autisme
”Autismekursets formål er at støtte forældre til unge med autisme i at forstå, hvordan ungdomslivet kan håndteres.
Vi indleder med at perspektivere autismen i forhold til det neurologiske typiske (NT) for at belyse forskelle og ligheder mellem unge med og uden autisme.

Kurset fokuserer på kommunikationsformer, som udvikler den unges lyst til at være i dialog, og som samtidig muliggør et positivt samvær forældre og unge imellem.

Vi vil diskutere opdragelsens formål – ligheder og forskelle mellem ”almen opdragelse” og ”opdragelse i et autismeperspektiv”. Der vil være fokus på fordelene ved at bruge en anerkendende tilgang, så den unge gør det så godt som muligt i den konkrete kontekst.

Det er udfordrende som forældre til en ung med autisme på den ene side at have et ønske om at være en del af sit barns liv og samtidig være med til at sikre, at den unge udvikler selvstændighed. Denne udfordring kræver nye og anderledes tilgange.” Kurset er henvendt til forældre og pårørende, men til vores kursus, vil målgruppen være medarbejderne her på stedet og deres professionelle tilgang til unge med autisme.”

https://www.autismeforening.dk/sikon-kurser-og-konference/kurser/unge-med-autisme-10204-fp-25-2610/

 

 

 

 

 

 

 

Flere artikler fra vores nyhedsbrev

Familiedage på Opholdsstedet i Bogense

Familiedage på Opholdsstedet i Bogense

Familiedage på Opholdsstedet i Bogense Her er familiedage en dybt forankret tradition, med to årlige begivenheder, en om foråret og en om efteråret, der samler både ansatte og deres familier, unge og deres familier i fællesskabets navn. Disse dage er af afgørende...

Tur til Polen – en verden til forskel

Tur til Polen – en verden til forskel

Tur til Polen - en verden til forskel Interview med Iwo Belak, pædagog på opholdsstedet i Bogense: ”Vi var 3 afsted på denne tur, to voksne og en ung. Eric, som er praktikant, Kevin og mig. Det var en fem dages tur fra den 24. marts - 29. marts 2024. Vores første stop...

Nye friser fortæller stedet kulturhistorie

Nye friser fortæller stedet kulturhistorie

Nye friser fortæller stedets kulturhistorie Under Kulturdagene den 2. og 3. juni 2023, blev der præsenteret en mangfoldighed af aktiviteter, som tiltrak mere end 400 gæster. I denne forbindelse bidrog medarbejdere og frivillige fra Bogense Heldagsskole og...