Ungdomssanktion


På Opholdsstedet i Bogense har vi gennem flere år arbejdet med unge, som har været idømt en ungdomssanktion jævnfør Straffelovens § 74a.
”Ungdomssanktion” lyder måske som et lidt voldsomt ord, men i virkeligheden er det en enestående chance for at komme på ret kurs i sit liv.
Når man af retten er blevet idømt en ungdomssanktion, kan man på en anden måde sige, at der er en tro på den unge og tro på et udviklingspotentiale.

En ungdomssanktion er bygget op over 3 faser.

• Fase 1: Anbringelse i lukket regi på en sikret institution
• Fase 2: Anbringelse på åben døgninstitution eller opholdssted
• Fase 3: Udslusning (evt. i egen bolig) og ambulant tilsyn

Den unge vil ligeledes have tilknyttet en ”ungdomssanktionskoordinator” som vil følge den unge hele vejen gennem sanktionen og dens 3 faser. På den måde sikres der sammenhæng og en god overgang mellem faserne til fordel for den unge.

Når man ankommer til Bogense i fase 2 af sin ungdomssanktion, vil man flytte ind på afdelingen og have sit eget værelse. Her indgår man såvel som de andre unge og voksne i et fællesskab, hvor man har medansvar for at få hverdagen til at fungere godt.

Vi arbejder i fællesskab med den unge, om at nå i mål med handleplanen udarbejdet af kommunen. Der kan fx være mål omkring skolegang, beskæftigelse, fritid, selvstændighed og måske at øve sig i nogle andre strategier, når der er noget, der kan blive svært. Vi er med hele vejen og den unge er ikke alene. Vi samarbejder ligeledes med familien, sagsbehandlere og andre aktører for at skabe det bedst mulige forløb for den unge.

Vores fornemste opgave er, at skabe en tryg base hvor den unge kan få ro, struktur og forudsigelighed, til at udvikle sig med støtte og guidning fra os. Når den unge har gennemført sit fase 2 forløb, er vi klar til at hjælpe videre i fase 3, som også kan foregå her på opholdsstedet i et af vores udslusningshuse. Her hjælper vi den unge med at lære alle de ting der skal til, for at kunne navigere i en selvstændig voksen-tilværelse, med alt det der hører med.

 

Flere artikler fra vores nyhedsbrev

Besøg i en østgrønlandsk bygd, Tasiilaq

Besøg i en østgrønlandsk bygd, Tasiilaq

Besøg i en østgrøndlands bygd, Tasillaq Fortalt af André, Ingemanns kontaktperson og matematiklærer, som ledsagede en af opholdsstedets elever, Ingemann, da han skulle besøge sin familie i starten af marts måned. Ingemann var i fuld gang med at forberede sig til...

Proteintilskud eller ej?

Proteintilskud eller ej?

Proteintilskud eller ej? Interview med Mikkel Hansen, pædagog på Opholdsstedet i Bogense, som gennem sit arbejde med unge mennesker ofte bliver spurgt, om det er godt at tage proteintilskud eller ej?! Mikkel, som har en kandidat i idræt & sunhed, har arbejdet i...

På sightseeing i Aarhus

På sightseeing i Aarhus

På sightseeing i Aarhus Lørdag d. 13. Juni havde vi fornøjelsen af at komme på tur til Århus, hvor der stod en del på programmet. Vi var 3 unge og 3 voksne der tog afsted. Turen gik først til Moesgaard Museum, hvor vi startede med at se udstillingen ”Mød Mennesket”...