Bogense Heldagsskole – med et særligt fokus på ordblindhed


Interview med Mikkel Hansen, ansat som afdelingsleder på skolen siden 1. marts 2022.

Stillingen her som afdelingsleder

Du har arbejdet på Opholdsstedet i Bogense som pædagog siden 2016, og for 3 år siden startede du på merituddannelsen som lærer, med dansk som speciale. I år fik du tilbudt stillingen her som afdelingsleder, hvad var dine bevæggrunde for at sige ja?

Jeg synes, jeg har nogle kompetencer inden for relationsarbejde med den målgruppe af unge, som indskrives her på opholdsstedet. De har brug for målbevidste og fagligt dygtige voksne, som omfavner dem, uanset om de har gode eller dårlige dage.

Jeg har lært rigtig meget af at arbejde her, har brugt mine mange forskellige erfaringer fra at arbejde på Skolerne i Oure, Sport & Performance og på Den Interne Skole på Opholdsstedet Storskoven i Tommerup. Jeg er før det uddannet Cand.scient. i idræt og har i den forbindelse, i samarbejde med Team Denmark, udgivet en artikel omhandlende det danske herrelandshold i håndbold, med fokus på fysisk træning før og efter OL.

Desuden har jeg gennemført læsevejlederkursus og ordblindekursus, som begge har kvalificeret mig til at forstå de mange elementer i en læsevejledning. Dette gælder både i dansk og i andre fag, der kræver læsning og skrivning.

Jeg kender så meget til opgaven her og føler, at jeg, sammen med mine gode kollegaer, kan være med til at gøre en forskel for mine elever.

Special tilbud

Du har uddannet dig som læsevejleder og har arbejdet med undervisning af ordblinde, hvad betyder det for skolen her?

Det betyder, at vi som skole kan tilbyde specifikke faglige kompetencer til vore elever, f.eks.

  • Screene og evt. teste elever for ordblindhed / andre læsevanskeligheder.
  • Undervise ordblinde elever i at læse og træne skriveredskaber.
  • Undervise elever i læseforståelse og øget læsehastighed. 
  • Lave netværksgrupper/mentorordninger for de ordblinde elever.
  • Vejlede/undervise i hvad læsning er, hvad ordblindhed er, hvad dårlig læseforståelse er.
  • Vejlede i og give gode ideer til, hvad en ordblindevenlig undervisning er
  • herunder at introducere til læse- skriveteknologi.
  • Vejlede i og give gode ideer til, hvordan man styrker læseforståelsen og læsehastighed.
  • Skabe en struktur for, fx et årshjul for, hvordan vi arbejder med elevernes læsning og skrivning (fx hvordan opdager vi ordblindhed).

Det betyder også, at hvis skoler eller andre institutioner i nærområdet har brug for en læsevejleder til at teste en ung for ordblindhed, så er de velkomne til at tage kontakt med os.

Det var hermed en opfordring, og vi siger tak til Mikkel og velkommen i din nye stilling her på stedet.

 

Bogense Heldagsskole har de seneste år lagt vægt på at gennemføre programmer, som særligt favner unge ud over den skolepligtige alder. Dette tilbud henvender sig særligt til unge, som for en kortere eller længere periode har brug for et modnings-/ beskæftigelsestilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte og dennes særlige udfordringer.

Typisk skabes et program, som motiverer den unge, så ”gnisten tændes igen”, og der kan foregå en struktureret forberedelse til at starte på et STU-forløb eller et uddannelsesforløb på FGU (Den Forberedende GrundUddannelse).

Bogense Heldagsskole har igangværende STU-forløb for unge i alderen 18-25 år.
FGU forløb udbydes bl.a. på FGU-Nordfyn i Søndersø.

Flere artikler fra vores nyhedsbrev

Familiedage på Opholdsstedet i Bogense

Familiedage på Opholdsstedet i Bogense

Familiedage på Opholdsstedet i Bogense Her er familiedage en dybt forankret tradition, med to årlige begivenheder, en om foråret og en om efteråret, der samler både ansatte og deres familier, unge og deres familier i fællesskabets navn. Disse dage er af afgørende...

Tur til Polen – en verden til forskel

Tur til Polen – en verden til forskel

Tur til Polen - en verden til forskel Interview med Iwo Belak, pædagog på opholdsstedet i Bogense: ”Vi var 3 afsted på denne tur, to voksne og en ung. Eric, som er praktikant, Kevin og mig. Det var en fem dages tur fra den 24. marts - 29. marts 2024. Vores første stop...

Nye friser fortæller stedet kulturhistorie

Nye friser fortæller stedet kulturhistorie

Nye friser fortæller stedets kulturhistorie Under Kulturdagene den 2. og 3. juni 2023, blev der præsenteret en mangfoldighed af aktiviteter, som tiltrak mere end 400 gæster. I denne forbindelse bidrog medarbejdere og frivillige fra Bogense Heldagsskole og...