Med eleverne til Odense Renovation


Torsdag d. 28 marts var vi afsted til Miljøcentret, Odense Renovation, der ligger i Søhus. Her fik vi et oplæg af driftslederen Finn Andersen, der fortalte om hvordan affald har været sorteret igennem de sidste mange år. Vi kom rundt på miljøcentret og fik ligeledes en rundvisning på området. Da vi kom på toppen af en bakke (en kæmpe bunke affald blandet med jord), så blev vi mødt af et overvældende syn – en fantastisk udsigt ud over Odense Fjord, det gamle Lindøværft og Stige Ø.

På toppen af en affaldsdynge ved Stige Ø

På toppen af en affaldsdynge ved Stige Ø

Stige Ø opstod i af 1800-tallet, da man påbegyndte udgravningen til Odense Kanal, og de dæmninger, der derved opstod, blev begyndelsen til Stige Ø. Kanalen blev udbygget i 1904.

I første halvdel af 1900-tallet var Stige Ø et populært udflugtsmål for odenseanere, og der var blandt andet bygget en lille træpavillon – også kaldet badehotel på øens sydspids. Frem til 1950, hvor pavillonen brændte, var der rutebådsfart fra havnen i Odense til området.

Ser man på det gamle kort over Stige Ø, springer det i øjnene, hvor tynd og smal øen oprindeligt var. Først fra 1967 voksede øen gradvist til sin nuværende størrelse, som en direkte følge af, at der blev dumpet store mængder affald i det lavvandede område øst for den langtange, som førhen udgjorde midten af øen. Rundt omkring det nye område blev der placeret en flydespærre, for at affaldet ikke skulle drive rundt i fjorden.

Stige Ø - før og efter

Stige Ø – før og efter

I 1967 blev området omdannet til losseplads, og frem til og med 1994 er der blevet deponeret omkring 10 millioner kubikmeter blandet affald.

Odense Kommune bevilgede i perioden 2008-2010 15 millioner kroner til udviklingen af området, og Stige Ø er nu omdannet til et stort aktivitets-, rekreations- og naturområde. Det var her, at vi besluttede os for at spise vores frokost.