Sommerferie-aflastning på Nordfyn


 

Tilbudet henvender sig til socialrådgivere og andre, som har kendskab til unge, der er udfordret.

Efter uger uden almindelig skolegang og fritidsaktiviteter, har vi et helt særligt tilbud, som henvender sig til socialrådgivere og andre, som har kendskab  til unge, som har brug for gode oplevelser i sommerferien.
Det kan være unge, som bor hos deres egen familie eller hos en plejefamilie.
Tilbuddet gælder unge, som har brug for mere støtte, end man almindeligvis kan få på en sommerlejr.

Vi tilbyder:
Varieret og aktivt program, tilpasset den enkelte –
Tilbud til unge fra 13 år

De ugentlige programmer varer fra mandag kl. 12.00 til fredag kl. 12.00 – derefter er der særligt weekendprogram

Tilbuddet gælder i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31
– fra d. 29. juni til 2. aug.

Pris: dagstakst: 1990 kr/dag/prs.
Incl. kost, logi, program og pæd. støtte,
Normering 1 voksen: 3 unge

Transport til og fra Bogense aftales nærmere
Der gives søskenderabat

Ved behov for 1:1 støtte, er der mulighed for individuelle aftaler, alt efter behovet for støtte
Tilmelding kan foregå i hele perioden.

For nærmere information, kontakt venligst:

Leder Bente Hansen
Tlf. 2149 5704
info@opholdsstedet-bogense.dk