Støtte i egen bolig §85


I forlængelse af en anbringelse kan Opholdstedet i Bogense tilbyde “Støtte i egen bolig” jf. SL §85.

Støtte i egen bolig kan tilbydes på Fyn eller nærmeste omegn.

Dette tilbud tilbydes oftest til unge, som har været indskrevet på opholdsstedet og som skal videre ud i egen bolig, og hvor den unge har brug for en støtteforanstaltning, af kortere eller længere varighed, for at sikre den positive udvikling.