Mennesker bevæger sig


I oplægget til Vinterkoncerten 2023 blev alle deltagende skoler/opholdssteder inviteret til at bidrage med en lille film under en af overskrifterne:

– Livsglæde, danseglæde, musikglæde
– Ego sum terra – jeg er jorden – om klimaudfordringer
– Mennesker bevæger sig.

I Bogense valgte vi at lave en film i forhold til overskriften Mennesker bevæger sig, fordi vi havde en idé, som vi ville afprøve.

Baggrunden
I 2015 tog vi, Opholdsstedet i Bogense og Bogense Heldagsskole, initiativ til, sammen med andre danskere, at byde flygtninge fra Syrien, som kom til Nordfyn velkommen.

Det skete ved 9 INTERNATIONALE AFTENER over 1,5 år. Sådan lærte vi familien Shaikho og mange andre modige og dejlige mennesker at kende.

Vi ville gerne med vores film give ordet til en af dem, som kunne fortælle om det at opgive sit hjemland, at komme til et nyt og om hvilke udfordringer, men også gode oplevelser, som det har medført. Dilber, ældste datter i familien, var med på idéen. Det er vi hende og familien stor tak skyldig.

Vi synes, det er vigtigt, at vi er åbne og nysgerrige for at lære om og prøve at forstå andre menneskers livsvilkår. Det inddrager vi også vores unge i, så det kan få en nuanceret billede af menneskers liv og forhold.

Se filmen her, hvor Dilber fortæller om sig selv og sin familie.

 

 

 

Flere artikler fra vores nyhedsbrev

Familiedage på Opholdsstedet i Bogense

Familiedage på Opholdsstedet i Bogense Her er familiedage en dybt forankret tradition, med to årlige begivenheder, en om foråret og en om efteråret, der samler både ansatte og deres familier, unge og deres familier i fællesskabets navn. Disse dage er af afgørende...

Tur til Polen – en verden til forskel

Tur til Polen – en verden til forskel

Tur til Polen - en verden til forskel Interview med Iwo Belak, pædagog på opholdsstedet i Bogense: ”Vi var 3 afsted på denne tur, to voksne og en ung. Eric, som er praktikant, Kevin og mig. Det var en fem dages tur fra den 24. marts - 29. marts 2024. Vores første stop...

Nye friser fortæller stedet kulturhistorie

Nye friser fortæller stedet kulturhistorie

Nye friser fortæller stedets kulturhistorie Under Kulturdagene den 2. og 3. juni 2023, blev der præsenteret en mangfoldighed af aktiviteter, som tiltrak mere end 400 gæster. I denne forbindelse bidrog medarbejdere og frivillige fra Bogense Heldagsskole og...