Kurser og kompetenceudvikling


I marts var alle medarbejdere på kursus med Niels Braüner fra ”Magt og Omsorg”. Det var ikke første gang vi blev præsenteret for Voksenansvarsloven. Vi har besluttet at holde et årligt kursus i det svære – det, vi håber, ikke sker, men som alligevel sker en sjælden gang.

Konflikter er en del af livet, og når det kommer til børn og unge, er det ekstra vigtigt at håndtere dem korrekt. Som fagpersoner, der har børn og unge i vores varetægt, skal vi være rigtig dygtige til at forebygge og håndtere konflikter så skånsomt som mulig. Det er altafgørende for det videre udviklingsarbejde med den unge, at vi ved, hvordan vi skal håndtere disse vanskelige situationer, så vi fortsat bevarer relationen.

Der var positive tilbagemeldinger, da kursusdagen var slut. Medarbejderne havde i løbet af dagen lært om gældende lovgivning, herunder forskellene på fysisk guidning, afværgehjælp og fastholdelse. Senere var der øvelser i at foretage en så skånsom magtanvendelse som muligt, uden smerte og med fokus på relationen og omsorgen. Afslutningsvis blev der undervist i skriftlig indberetning, og debat om hvordan personalet kan tage bedst hånd om hinanden.

Kurset betød et stærkere fokus på, at ansvaret altid er de voksnes, og på hvordan vi kan forebygge, at de svære situationer eskalerer. Når vi står i en situation, hvor en indgriben bliver nødvendig, er det vigtigt, at vi har øvet os i at gøre det så omsorgsfuldt som muligt.

Grundkursus i Neuropædagogik

Alle medarbejdere skal ligeledes deltage i, et: ”Grundkursus i Neuropædagogik”, som firmaet Hjernepraxis tilbyder. Kurset strækker sig over 5 fredage og giver et indblik i den grundlæggende teori for den neuropædagogiske tilgang, nemlig viden om hjernen, sanserne og de kognitive funktioner.
VI SKAL:
– lære de neuropædagogiske grundprincipper at kende.
– blive introduceret for hjernens anatomi, fysiologi, sanseapparatet og de kognitive processer
– forstå sammenhængen mellem adfærd og kognitivt funktionsniveau

Vi får kort sagt redskaber, der kan gøre det nemmere at forstå og støtte de unge, så vi kan lægge en strategi, der hjælper dem bedst muligt. Vi skal arbejde med cases fra vores professionelle hverdag undervejs, så vi efter kurset præcis ved, hvordan vi bruger nye viden i praksis.

Flere artikler fra vores nyhedsbrev

Familiedage på Opholdsstedet i Bogense

Familiedage på Opholdsstedet i Bogense Her er familiedage en dybt forankret tradition, med to årlige begivenheder, en om foråret og en om efteråret, der samler både ansatte og deres familier, unge og deres familier i fællesskabets navn. Disse dage er af afgørende...

Tur til Polen – en verden til forskel

Tur til Polen – en verden til forskel

Tur til Polen - en verden til forskel Interview med Iwo Belak, pædagog på opholdsstedet i Bogense: ”Vi var 3 afsted på denne tur, to voksne og en ung. Eric, som er praktikant, Kevin og mig. Det var en fem dages tur fra den 24. marts - 29. marts 2024. Vores første stop...

Nye friser fortæller stedet kulturhistorie

Nye friser fortæller stedet kulturhistorie

Nye friser fortæller stedets kulturhistorie Under Kulturdagene den 2. og 3. juni 2023, blev der præsenteret en mangfoldighed af aktiviteter, som tiltrak mere end 400 gæster. I denne forbindelse bidrog medarbejdere og frivillige fra Bogense Heldagsskole og...